Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdepotet
Grunddata
CVR-nr:
64942212
P-nr:
1018382500
Fagsystemnøgle:
bd4582df-8ce3-4703-a818-fbb46180fb63
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordsøvej 4
2150 Nordhavn
Matrikel:
6376 - Udenbys Klædebo Kvarter, København
Kommune:
Københavns Kommune
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
390000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-08-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 16-06-2014 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-05-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-07-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-11-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 17-08-2016 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 29-04-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 04-11-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 12-12-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udvidelse af kapacitet af karteringsplads, opstilling af knuseanlæg samt modtagelse af asfalt og beton samt affald fra gadefejning 31-01-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til permanent og midlertidig forøgelse af deponeringskapaciteten samt mining 21-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis