Grunddata
CVR-nr:
21210285
P-nr:
1001573553
Fagsystemnøgle:
1da6261e-5488-4c75-bca5-fdcdb8594bc0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ved Banen 16
4623 Lille Skensved
Matrikel:
6as - Ll. Skensved By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
J 207. Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin, som ikke er omfattet af bilag 1, punkt 6.4b. (s). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
205900
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 31-08-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 31-08-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 31-10-2018 Vis
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan Fysisk tilsyn 31-10-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 12-11-2019 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 06-10-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-04-2021 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 11-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 21-11-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 14-11-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 27-06-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udvidelse af pektinproduktion 06-10-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis