Kajarealer, Vejle Havn
Grunddata
CVR-nr:
12053576
P-nr:
1003342039
Fagsystemnøgle:
f8e37811-43ab-4547-82df-b550ddbe8be0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
71a - Engene, Vejle Jorder
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
522210
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Prioriteret Fysisk tilsyn 30-08-2016 Vis
Tilsyn - Prioriteret Fysisk tilsyn 13-10-2016 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 15-12-2017 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 06-07-2018 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 07-12-2018 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 14-12-2018 Vis
Kampagne IMT - 2018 - AdBlue Fysisk tilsyn 14-12-2018 Vis
Kampagne 2016 tilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2016 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 23-04-2019 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 20-08-2021 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 30-08-2021 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 14-04-2023 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 23-12-2022 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 10-07-2018 Vis
Tilsyn, Naboklage (§42) Fysisk tilsyn 25-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 02-09-2021 Efterkommet Vis