Løgtved Miljøplads ApS
Grunddata
CVR-nr:
21781835
Fagsystemnøgle:
0d8f54df-31e7-4cf9-9d75-544346176c4a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl Skovvej 24
4470 Svebølle
Matrikel:
7f - Løgtved By, Viskinge
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Gl Skovvej 24
4470 Svebølle
Telefon:
40891015
Email:
hans.k@loegtved.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 18-12-2017 Vis
Tilsyn, opfølgning på håndhævelse Fysisk tilsyn 11-03-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-03-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 13-03-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 26-01-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-04-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 19-02-1988 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revideret miljøgodkendelse 11-04-2006 Revurdering Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 29-04-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis