Grunddata
CVR-nr:
10570344
CHR-nr:
68756
Fagsystemnøgle:
5b638c21-dd0b-44c0-93bf-e342709595f3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Leby Landevej 3
5985 Søby Ærø
Matrikel:
24a - Skovby By, Bregninge
Kommune:
Ærø Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MAX HANSEN
Adresse:
Leby Landevej 3
5985 Søby Ærø
Telefon:
62581786
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Ærø Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 19-11-2018 Vis
Tilsyn efter § 9 Administrativt tilsyn 02-07-2019 Vis
Tilsyn efter § 9 Fysisk tilsyn 27-05-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 08-11-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 18-05-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 30-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 30-01-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 30-01-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b Tilladelse efter husdyrbrugloven, Leby Landevej 3, 5985 Søby 20-07-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis