Skodsbøl Deponi
Grunddata
CVR-nr:
38274643
P-nr:
1022028630
Fagsystemnøgle:
caf304c7-8df4-4f31-8d26-35e9eacc4427
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nybølnorvej 26
6310 Broager
Matrikel:
691b - Skodsbøl, Broager
Kommune:
Sønderborg Kommune
Vanddistrikt:
DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 22-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-12-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-12-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 28-05-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 19-04-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 24-02-2010 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af celle C1 18-05-2012 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 24-08-2006 Revurdering Meddelt Vis
Revurdering forbrændingsegnet affald 08-02-2012 Revurdering Meddelt Vis