Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn
Grunddata
CVR-nr:
35431926
P-nr:
1019850141
Fagsystemnøgle:
3435cc41-de5f-45b2-b013-bc92198bfcc0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordhavnsvej 20
9900 Frederikshavn
Matrikel:
507dv - Frederikshavn Bygrunde
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522210
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-07-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 05-07-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-09-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-08-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-05-2021 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 10-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 05-07-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
vilkårsændring 14-04-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-03-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis