Anna Katrine Hansen Christensen
Grunddata
CVR-nr:
10170095
Fagsystemnøgle:
5545df16-e0e0-4f47-9fab-aca7620f7b3f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gambakkevej 9a
4684 Holme-Olstrup
Matrikel:
16c - Dysted By, Toksværd
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Gambakkevej 9B
4684 Holmegaard
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7, nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 36, stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk 1, nr. 5.
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status