Jørn Erik Jørgensen
Grunddata
CVR-nr:
15900083
P-nr:
1000997449
CHR-nr:
94731
Fagsystemnøgle:
5e2d1517-291f-47b5-a123-6d108a72fa38
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
11a - Døllefjelde By, Døllefjelde
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 31-05-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 31-03-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Nabohøring af udkast til § 16 b miljøtilladelse 24-03-2020
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
nabohøring - § 16 b miljøtilladelse til etablering af slagtesvineproduktion på Østerby 2, 4990 Sakskøbing 24-03-2020
Ansøgning om husdyrtilladelse
Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16 b miljøtilladelse - Østerby 2, 4900 Sakskøbing 20-04-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
§ 16 b miljøtilladelse 03-03-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Tilladelse til opførelse af kornsiloer uden krav om miljøgodkendelse 04-05-2023 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis