Planteskole Ellebæk / Keld Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
20186984
Fagsystemnøgle:
a986cb8a-4357-4aab-8441-4852d98c4e76
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kildeholmvej 4
5250 Odense SV
Matrikel:
25b - Ravnebjerg By, Sanderum
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
PLANTESKOLEN ELLEBÆK KELD PEDERSEN
Adresse:
Kildeholmvej 4
5250 Odense SV
Telefon:
65967322
Email:
planteskolen@ellebaek.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
13000
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 12-08-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status