LL Ejendom ApS
Grunddata
CVR-nr:
39371545
Fagsystemnøgle:
251dc0c3-d2b2-4e42-a8eb-cd987b15e93c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Titanvej 6
8700 Horsens
Matrikel:
9ay - Oens By, Ølsted
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Orionvej 10
8700 Horsens
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til oplag og knusning af genbrugsasfalt 01-07-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af overskudsjord i støjvold 11-07-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis