Brødrene Hartmann A/S
Grunddata
CVR-nr:
63049611
P-nr:
1003151998
Fagsystemnøgle:
09bbbfbe-63cf-49fe-b55b-5b54ccca1e51
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hartmannsvej 2
6270 Tønder
Matrikel:
2624 - Tønder
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK4
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.1.b) Fremstilling i industrianlæg af papir eller pap, hvor produktionskapaciteten er større end 20 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
172900
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Basistilstandsrapport udarbejdet:
14-06-2018
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-11-2018 Vis
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan Fysisk tilsyn 20-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport 03-03-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 01-11-2019 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 19-03-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse af ny produktionslinje MM7 til fremstilling af æggebakker 07-07-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revudering af miljøgodkendelse 06-12-2018 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til substitution af kemikalie 03-07-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis