AquaPri A/S - Skalø Havbrug
Grunddata
CVR-nr:
89801818
Fagsystemnøgle:
d374b2c7-2f16-4c21-af30-5e608cb4533f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevej 18
3300 Frederiksværk
Matrikel:
29m - Evetofte By, Melby
Kommune:
Halsnæs Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
AQUAPRI A/S
Adresse:
Havnevej 18
3300 Frederiksværk
Telefon:
47760010
Email:
info@aaleexport.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 31-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-03-2015 Vis
Kampagne 2, 2019: Havbrug Administrativt tilsyn 03-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-08-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 14-06-2019 Meddelt Vis