Jysk Jordhåndtering A/S v. Kristian Rytter
Grunddata
CVR-nr:
32560474
P-nr:
1015629920
Fagsystemnøgle:
29870f68-f058-48cd-b7f1-1dc08e784e95
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Jellingvej 19
9230 Svenstrup J
Matrikel:
11ad - Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
390000
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 03-06-2016 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 31-10-2016 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 30-09-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godkendelse i henholdt til miljøbeskyttelsesloven af opfyldning af en del af Limfjorden i forbindelse med udvidelse af Aalborg Havn 20-06-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Fristforlængelse 20-12-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Vilkårsændring - fristforlængelse - Jysk Jordhåndtering, Savannevej 1, 9220 Aalborg Øst 18-06-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis