Grunddata
CVR-nr:
34566801
Fagsystemnøgle:
af7a9909-f679-45eb-861a-416fa0cb48b6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ove Jensens Alle 31
8700 Horsens
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Horsens Havn (Horsens Erhvervshavn)
Adresse:
Ove Jensens Alle 35
8700 Horsens
Telefon:
75621014
Email:
horsens.havn@horsens.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 29-05-2018 Vis
Kampagnetilsyn industri - varslet Fysisk tilsyn 29-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status