Simon Moos A/S
Grunddata
CVR-nr:
41603119
P-nr:
1010049527
Fagsystemnøgle:
52500000000580
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vestagervej 2
6534 Agerskov
Matrikel:
59 - Agerskov Ejerlav, Agerskov
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 12-10-2016 Vis
Kampagne 1 - 2018 Fysisk tilsyn 16-05-2018 Vis
Miljøtilsyn, basis, varslet Fysisk tilsyn 07-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 05-06-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-06-2019 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse 14-12-2017
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er indsendt
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse - ændring af positivliste (vilkår 7) 25-01-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis