Kim Thorbye Jørgensen
Grunddata
CVR-nr:
27722385
Fagsystemnøgle:
b1018d3a-7c8d-4f11-b1c8-f6f5945a0624
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bladstrupvej 31
5270 Odense N
Matrikel:
12f - Lumby By, Lumby
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Kåre Immanuel Bendtsen
Adresse:
Bladstrupvej 244
5270 Odense N
Telefon:
65940467
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 15-09-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 04-06-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-05-2020 Meddelt Vis