Søren Søndergaard
Grunddata
CVR-nr:
27743498
CHR-nr:
93393
Fagsystemnøgle:
8d8c0406-4be1-4712-b474-f9a6f81ee71b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Grindstedvej 56
7184 Vandel
Matrikel:
3a - Vandel By, Randbøl
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Førstballevej 45
7321 Gadbjerg
Email:
soren@baldershave.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret Administrativt tilsyn 03-11-2016 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 08-06-2018 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 04-10-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 29-10-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 2009 Grindstedvej 56, 7184 Vandel 07-04-2009 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 2018 af miljøgodkendelse Grindstedvej 56, 7184 Vandel 13-07-2018 Revurdering Meddelt Vis