ARWOS DEPONI A/S
Grunddata
CVR-nr:
33045859
P-nr:
1016827521
Fagsystemnøgle:
5f8b0e2f-6498-40cd-bde1-0def731e9dc0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Flensborgvej 353A
6200 Aabenraa
Matrikel:
630 - Sdr. Hostrup, Ensted
Kommune:
Aabenraa Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-04-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-07-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-04-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 25-05-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis