Gert Jonstrup
Grunddata
CVR-nr:
10079748
CHR-nr:
36353
Fagsystemnøgle:
1ce5fcc5-8652-4e6d-b918-76eca0969dcf
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Smerstedvej 64
9760 Vrå
Matrikel:
8a - Kalum By, Serritslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GERT JONSTRUP
Adresse:
Smerstedvej 64
9760 Vrå
Telefon:
98837183
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-07-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 28-05-2019 Vis
Prioriteret miljøtilsyn Fysisk tilsyn 30-07-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 10-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 21-06-2021 Vis
Risikotilsyn Fysisk tilsyn 13-01-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-08-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 04-04-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Strakspåbud om at ophøre med udledning af ensilagesaft og restvand til Skelbæk 02-12-2020 Efterkommet Vis
Standsningspåbud - standse udledning til Skelbæk 13-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse om lovliggørelse af ensilageplads 21-06-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse om lovlig placering af ensilage og overdækning 24-08-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16a miljøgodkendelse til produktionsareal på Smerstedvej 64, 9760 Vrå 06-11-2019 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tilladelse til udvidelse af ensilageopbevaringsanlæg på Smerstedvej 64 19-07-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis