Munck Forsyningsledninger A/S (Brådhusvej)
Grunddata
CVR-nr:
10977134
Fagsystemnøgle:
d3af3a9e-a6e6-42c4-a6ba-967e369f3840
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Brådhusvej 45
8700 Horsens
Matrikel:
8a - Stensballe By, Vær
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER A/S
Adresse:
Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg
Telefon:
63313530
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 24-04-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 29-04-2020 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 24-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til midlertidig oplag af ren vejjord samt screeningsafgørelse (miljøvurderingsloven) 10-12-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis