Danbrit Akkumulator A/S
Grunddata
CVR-nr:
81183228
P-nr:
1018220233
Fagsystemnøgle:
1260be4f-9546-48c5-89fd-866c1872b717
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Damgårdvej 10
5500 Middelfart
Matrikel:
16aq - Skrillinge By, Kauslunde
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
453100
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-03-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 10-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 06-04-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 06-04-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 2.5.2013 02-05-2013 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis