Jernmanden Aps
Grunddata
CVR-nr:
31061075
P-nr:
1027145511
Fagsystemnøgle:
c205b366-4777-4726-b4fa-557bbf4b158e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Livøvej 2
8940 Randers SV
Matrikel:
3t - Sdr. Borup By, Haslund
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467200
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 02-03-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 12-07-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 01-06-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 01-03-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-02-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis