Havbundssedimentdepot - Randers, Stånum
Grunddata
CVR-nr:
73981328
Fagsystemnøgle:
2acd7e0e-3f59-4e17-8b96-0a2b838c93ba
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kristrup Engvej 0
8960 Randers SØ
Matrikel:
62a - Romalt By, Kristrup
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
RANDERS HAVN
Adresse:
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Telefon:
86421057
Email:
randershavn@randers.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522210
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 02-03-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-11-2014 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-09-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-09-2017 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 14-05-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 31-08-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 31-08-2017 Efterkommet Vis