Bjæverskov Stadion - Kunstgræsplæne
Grunddata
CVR-nr:
29189374
Fagsystemnøgle:
90606383-1cb8-4ab2-b80f-7e3bc1a223ef
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
4r - Bjæverskov By, Bjæverskov
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Køge kommune
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 25-09-2019 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 06-02-2020 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Administrativt tilsyn 11-04-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status