AFLD Fasterholt
Grunddata
CVR-nr:
13814708
P-nr:
1021072954
Fagsystemnøgle:
9f32cfc9-3987-4572-9250-0409e0d94047
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fasterholtgårdvej 10
7400 Herning
Matrikel:
26d - Gl. Arnborg By, Arnborg
Kommune:
Herning Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.3.a.iii) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag ved Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-02-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-02-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-08-2017 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 15-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse for AFLD Fasterholt til indbygning af jordlignende fraktioner i bakkelandskab 19-10-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af øget mellemoplag af balleret forbrændingsegnet affald 12-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis