Grunddata
CVR-nr:
38768255
Fagsystemnøgle:
b96f4a5e-ee2e-4dac-ab72-10cf8ce094f1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
C A Olesens Gade 1
9000 Aalborg
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
BoxTown f.m.b.a.
Adresse:
Kastetvej 84
9000 Aalborg
Telefon:
41280180
Email:
jens@jkinnovation.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
478100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status