Grunddata
CVR-nr:
36546328
Fagsystemnøgle:
8754a7f0-da64-4cf4-b433-66beead33472
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordhavnsvej 60
8500 Grenaa
Matrikel:
8fr - Bredstrup, Grenaa Jorder
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GEMINOR DK ApS
Adresse:
Søren Frichs Vej 38K, 1
8230 Åbyhøj
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Norddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-07-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 14-03-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 27-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-07-2016 Efterkommet Vis