Mågehøj Specialdeponi
Grunddata
CVR-nr:
29189803
P-nr:
1010625587
Fagsystemnøgle:
c9330c8f-4a67-44c6-9897-22de63841c43
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vognsbøl Engvej 16
6700 Esbjerg
Matrikel:
2ma - Strandby, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-05-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 02-05-2018 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 04-12-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status