Aage Lohmann Poulsen
Grunddata
CVR-nr:
26465850
Fagsystemnøgle:
30100033103983
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skippingevej 31
4460 Snertinge
Matrikel:
13a - Særslev By, Særslev
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Åge Lohmann Poulsen
Adresse:
Skippingevej 31
4460 Snertinge
Telefon:
59268816
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
29-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 29-08-2017 Vis
10-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 26-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
24-02-2021 00:00:00, Påbud HGL §41 (revurdering) 24-02-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 07-07-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 07-07-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Husdyrgodkendelse 04-02-2015 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 29-01-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 24-02-2021 Revurdering Meddelt Vis
Husdyrgodkendelse 25-05-2022 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis