Aage Lohmann Poulsen
Grunddata
CVR-nr:
26465850
Fagsystemnøgle:
30100033103983
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
13a - Særslev By, Særslev
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Åge Lohmann Poulsen
Adresse:
Telefon:
23238669
Email:
aage@saerslevgaard.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
29-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 29-08-2017 Vis
10-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2018 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 26-05-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
24-02-2021 00:00:00, Påbud HGL §41 (revurdering) 24-02-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 07-07-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 07-07-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Husdyrgodkendelse 04-02-2015 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 29-01-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 24-02-2021 Revurdering Meddelt Vis
Husdyrgodkendelse 25-05-2022 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis