Aarhus Bulk Terminal
Grunddata
CVR-nr:
35255125
Fagsystemnøgle:
4b870cd1-7b2c-4d77-a348-6ca23ff5461b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sydhavnsgade 1
8000 Århus C
Matrikel:
2174 - Århus Bygrunde
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Aarhus Bulk Terminal A/S
Adresse:
Møllebugtvej 5
7000 Fredericia
Telefon:
76202020
Email:
eco-it@fredericiashipping.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsynsrapport 2016 Fysisk tilsyn 19-08-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 19-08-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 02-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 18-09-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til udvinding af protein fra ærter, bønner ol. 24-05-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis