Resource Center
Grunddata
CVR-nr:
39952394
P-nr:
1026741765
Fagsystemnøgle:
d2d540c4-9ad4-4f7a-94c3-abcc4c0b83ff
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
4h - Flemstofte By, Krummerup
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - jordforurening Fysisk tilsyn 05-09-2016 Vis
Møde med virksomhed Fysisk tilsyn 15-06-2016 Vis
Rekvireret tilsyn Fysisk tilsyn 03-05-2016 Vis
Møde med virksomhed Fysisk tilsyn 01-11-2016 Vis
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 20-04-2018 Vis
Akut/klage tilsyn Fysisk tilsyn 19-06-2018 Vis
Akut/klage tilsyn Fysisk tilsyn 04-03-2019 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 29-01-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-06-2019 Vis
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 27-10-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-09-2022 Vis
Akut/klage tilsyn Fysisk tilsyn 12-03-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 29-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 23-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-07-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse 07-02-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 10-03-2022 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis