Glade Groensager A/S
Grunddata
CVR-nr:
27067360
Fagsystemnøgle:
232e18c2-9485-47aa-9093-54c172f08bd6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hammergyden 23
5270 Odense N
Matrikel:
18m - Stige By, Lumby
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
P & S Krage I/S/ Peter Christiansen Krage og Søren Christiansen Krage
Adresse:
Strandholtvej 50
5270 Odense N
Telefon:
64851106
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 10-03-2017 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status