Hans Peder Pedersen
Grunddata
CVR-nr:
81148511
Fagsystemnøgle:
08acde9a-61c2-475a-b137-3f03443bf9cc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skærevej 17
5260 Odense S
Matrikel:
16t - Fangel By, Fangel
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HANS PEDER PEDERSEN
Adresse:
Skærevej 17
5260 Odense S
Telefon:
65962511
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Administrativt tilsyn 06-09-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 03-08-2020 Meddelt Vis