Per Vestergaard
Grunddata
CVR-nr:
12478836
CHR-nr:
34570
Fagsystemnøgle:
ba9844d7-f9ac-49d0-9fd5-1be3e7fad7a1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gingsholmvej 3
9330 Dronninglund
Matrikel:
42a - Bolle Fjerding, Dronninglund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
PER VESTERGÅRD
Adresse:
Gingsholmvej 3
9330 Dronninglund
Telefon:
98841158
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-12-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 10-03-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 28-07-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 30-07-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 25-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 20-02-2018 Efterkommet Vis
Påbud 12-12-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 12-12-2018 Efterkommet Vis
Påbud - gyllebeholder skal have supplernede eftersyn 21-11-2023 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg 2 til §12 miljøgodkendelse til Gingsholmvej 3 12-04-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16a miljøgodkendelse til kvægproduktionen på Gingsholmvej 3, 9330 Dronninglund 01-05-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis