Leca Danmark A/S
Grunddata
CVR-nr:
38317962
P-nr:
1022077011
Fagsystemnøgle:
623fcf54-7918-4f0a-b967-3d3f93e4a10d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Randersvej 75
8940 Randers SV
Matrikel:
8d - Hinge By, Nr. Galten
Kommune:
Favrskov Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
3.5. Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag og med en ovnkapacitet på mere end 4 m3 og med en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3.
Biaktiviteter:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
5.2.b) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg for farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.  
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
239990
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-05-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 31-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 19-06-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-02-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 05-05-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 21-10-2016 Andre forhold Vis
Indskærpelse 30-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-12-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-12-2017 Andre forhold Vis
Indskærpelse 14-07-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-06-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 04-03-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og revurdering og direkte udledning af spildevand 10-02-2020 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - udvidelse af virksomhedens eksisterende siloanlæg til affaldsbrændsler 17-11-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis