Finlandsvej 12
Grunddata
Fagsystemnøgle:
6d8c33bb-9002-4b25-953e-88b0e40e8870
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Finlandsvej 12
9560 Hadsund
Matrikel:
16b - Hadsund By, Hadsund
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 08-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 09-04-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Hadsund – Finlandsvej 12, 9560 Hadsund – Anmeldelse af etablering af produktionsareal til dyrehold – Afgørelse 11-05-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis