Paladskiosken
Grunddata
CVR-nr:
35318755
P-nr:
1018904485
Fagsystemnøgle:
dab30bb9-4e47-42d0-adcb-9491ca3c0b13
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tordenskjoldsgade 38
8200 Aarhus N
Matrikel:
1504bc - Århus Bygrunde
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
paladskiosken
Adresse:
Tordenskjoldsgade 38
8200 Aarhus N
Telefon:
86161800
Email:
musasahin@live.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status