Landmand Anders Bo Petersen
Grunddata
CVR-nr:
12706839
P-nr:
1000432649
CHR-nr:
106034
Fagsystemnøgle:
e22f9f63-c7ab-405f-811f-c82fba320065
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Houvej 244A
9362 Gandrup
Matrikel:
4a - Den nordøstlige Del, Ø. Hassing
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 21-04-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedr. udvidelse i eksisterende stalde på Houvej 244A, 9362 Gandrup 11-08-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse 09-07-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis