Esbjerg Produktforretning A/S
Grunddata
CVR-nr:
35676848
P-nr:
1019187000
Fagsystemnøgle:
be5e5d17-626e-424c-9a3e-bf4c90c095ff
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Darumvej 145
6700 Esbjerg
Matrikel:
6lz - Gammelby, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-05-2017 Vis
Basistilsyn, Esbjerg Produktforretning tilsynsskema Fysisk tilsyn 14-05-2018 Vis
Kampagnetilsyn, OBU Fysisk tilsyn 14-05-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsmiljøgodkendelse til autoophug (K209) 17-04-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis