Henrik Jørn Larsen c/o Stensgaard
Grunddata
CVR-nr:
19692833
CHR-nr:
94779
Fagsystemnøgle:
48a9153c-d178-4a45-836d-a1e946ed0bea
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Radbjergvej 16
4873 Væggerløse
Matrikel:
3g - Radbjerg By, Væggerløse
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HENRIK JØRN LARSEN
Adresse:
Huginsvej 9
4873 Væggerløse
Telefon:
54177704
Email:
Henrik4873@hotmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-07-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-06-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 15-01-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 04-05-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 04-05-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-01-2022 Vis
kampagne landbrug Administrativt tilsyn 02-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 16-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 31-01-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 11-01-2023 Meddelt Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse 22-07-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Nabohøring 17-11-2021
Ansøgning om miljøgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 12 Miljøgodkendelse 14-05-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16 a miljøgodkendelse 29-11-2021 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering 07-07-2015 Revurdering Meddelt Vis