Grunddata
CVR-nr:
42559210
P-nr:
1002961511
Fagsystemnøgle:
8b0f50e9-ae71-454d-81f8-1955a8056072
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havrevænget 11
9500 Hobro
Matrikel:
3at - Hegedal, Hobro Jorder
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
204100
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-10-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 25-02-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af tankgård 15-10-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til opbevaring af fosforsyre 24-06-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis