Grunddata
CVR-nr:
40714782
P-nr:
1026114639
Fagsystemnøgle:
cc95425f-f7ff-4935-9ee5-70c87d160a4f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nørre Boulevard 51
4600 Køge
Matrikel:
172q - Køge Bygrunde
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
563000
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - klage(støj) Fysisk tilsyn 29-06-2021 Vis
Tilsyn - klage(støj) Fysisk tilsyn 06-08-2021 Vis
Tilsyn - klage(støj) Fysisk tilsyn 31-08-2021 Vis
Tilsyn - klage(støj) Fysisk tilsyn 30-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status