Thyholm Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189951
P-nr:
1013014686
Fagsystemnøgle:
c5c44236-1a7f-437b-a77f-04dc526129e3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kalkværksvej 20
7790 Thyholm
Matrikel:
4i - Helligkilde By, Hvidbjerg
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-03-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-05-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 15-05-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-03-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status