Grunddata
CVR-nr:
18215438
Fagsystemnøgle:
7FEF0FD2-FD4A-5E41-9F54-2C6CC4E2318A
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gl. Tangevej 11
8850 Bjerringbro
Matrikel:
11n - Bjerring By, Bjerring
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
JATOB ApS
Adresse:
Bjerring Byvej 7
8850 Bjerringbro
Telefon:
86681689
Email:
post@jatob.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 26-08-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 13-03-2024 Vis
Relateret tilsyn Fysisk tilsyn 07-05-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 05-04-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-04-2024 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-04-2024 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til etablering af affaldsplads 10-03-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 15-04-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis