John Ahle Mortensen
Grunddata
CVR-nr:
19101983
CHR-nr:
97056
Fagsystemnøgle:
ffb2190b-5080-4e95-ab84-eb3237e53ab3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tolsgårdvej 1
7600 Struer
Matrikel:
1ad - Den sydlige Del, Vejrum
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
JOHN AHLE MORTENSEN
Adresse:
Højgårdsparken 69
7560 Hjerm
Telefon:
97464030
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
H § 11 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloven til husdyrbrug indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 - svarende til en §11 godkendelse eller §11, stk 3 tillæg - omfattet af BAT(kategori 1b) Pelsdyrfarme, som er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 11 og omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme indenfor intervallet 25 < DE ≤ 250 - omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kampagnetilsyn LAND Fysisk tilsyn 21-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn uvarslet Administrativt tilsyn 21-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn varslet Fysisk tilsyn 21-06-2016 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 07-08-2018 Vis
Kampagnetilsyn LAND Administrativt tilsyn 24-07-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 11 godkendelse (mink) 22-04-2015 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis