Nima Halm ApS
Grunddata
CVR-nr:
31624312
P-nr:
1014640831
Fagsystemnøgle:
81f4c69e-bcd5-42dc-966a-59644a5402a9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bruuns Plantage Vej 1
8970 Havndal
Matrikel:
3i - Bjerre By, Udbyneder
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Biaktiviteter:
J 205. Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
161000
Myndighed
Miljømyndighed:
Randers Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 25-10-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af biogasanlæg og gasmotor 21-11-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis