Dyssegårdsparkens Varmecentral
Grunddata
CVR-nr:
19253007
P-nr:
1003743320
Fagsystemnøgle:
a9847f31-e732-47b7-bebc-5302b394f3fc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Dyssegårdsvej 8
4700 Næstved
Matrikel:
7le - Stenstrup By, Rønnebæk
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
521000
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 04-12-2017 Vis
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 17-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status