Jakob Vilhelmsen m.fl.
Grunddata
CVR-nr:
14663347
P-nr:
1000781003
Fagsystemnøgle:
23233f83-5a97-49c1-a416-8b0fb0e9b21f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ålborgvej 488
9352 Dybvad
Matrikel:
1a - Idskov Fjerdings vestlige Del, Voer
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 07-02-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Administrativt tilsyn 11-06-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2022 Vis
Kampagne tilsyn Fysisk tilsyn 09-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 07-02-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16b miljøtilladelse til griseproduktionen på Ålborgvej 488, 9352 Dybvad 07-08-2019 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis