Jens Christian Bom F. Brædder
Grunddata
CVR-nr:
15379782
P-nr:
1000913393
CHR-nr:
92792
Fagsystemnøgle:
e2793f73-9c9a-4f8b-8631-611c8c0f948a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sakskøbingvej 15
4880 Nysted
Matrikel:
3a - Stubberup By, Herritslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-09-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-09-2023 Vis
Tils.i forb.m.klage Fysisk tilsyn 22-06-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 07-05-2020 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Udkast til § 16 b miljøtilladelse til svinebesætning på Sakskøbingvej 15, 4880 Nysted 26-08-2020
Ansøgning om husdyrtilladelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 11 miljøgodkendelse 18-06-2016 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§11 miljøgodkendelse 18-06-2016 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16 b miljøtilladelse til svinebesætning på Sakskøbingvej 15, 4880 Nysted 21-09-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis